1.1,2.2, ...9.9, 10.10, ... 12.12. 2019....

Pravidelně každý měsíc

Hopi Oheň

Setkání v kruhu kolem rituálního ohně. Přinášíme motlitby a přání za uzdravení sebe , rodiny i celé planety. Ohni darujeme bylinky a tabák společně s díkůvzdáním za vše, čeho se nám dostává. Popel z obřadu je pokládán za léčivý.

Začínáme v 19.00


Bohuslav                 Bohuslavs@gmail.com  tel.: 604 815 975


  

U Kamenné ryby4 - 8. 12. 2019  Prasadam, Martina Janků

Životní energie, vášeň, odvaha


Čekají nás vedené i aktivní meditace, tanec, prožitkové cvičení, sdílení k hlubšímu sebe-uvědomění, konstelace a společný krásný čas v lásce a humoru.


https://www.facebook.com/events/297917874436599/

 
25 - 27.1. 2019

a mnoho dalších.

Bližší info na:

Tamara Melisa    www.tamaramelissa.cz

1 - 15.10. 2019


Alicie Hamm

Podrobné info na :


   http://www.aliciahamm.blackeye.cz/prednasky-a-seminare.html

Taoistická akademie U kamenné ryby, Nenačovice 

Taiji Quan, Qi Gong, meditace, vnitřní styly Wudang kungfu

22. 8 - 1.9. 2019

https://www.plujicioblaka.cz/products/wudang-akademie-u-kamenne-ryby-28-8-2-9/

Více zde: https://www.plujicioblaka.cz/

9 - 14.7   a  8 - 11.8. 2019


Archetypy

Pobytový seminář zaměřený na rozpoznání našich 12 základních archetypů – podosobností, které často negativně ovlivňují naše chování a jednání jen proto, že o nich nevíme, nebo nechceme vědět. Když je rozpoznáme, dokážeme mnohem víc nejen porozumět svým reakcím, ale také je ovlivnit. Seminář je prožitkový, v lůně krásné přírody budeme nejenom sdílet, ale také cvičit ranní jógu, tančit, malovat, učit se vnímat sebe i své okolí. Poskytneme péči jak svému tělu, tak své duši.

                              

Ingrid Suková 

27.2 - 3.3 2019  

Magická cesta - návrat do posvátného místa v srdci

více info na :

www.kvalitazivota.cz/doc/navrat-do-posvatneho-mista-v-srdci-novinka